தமிழ்

Deuteronomy 28:32 in Tamil

உபாகமம் 28:32
உன் குமாரரும் உன் குமாரத்திகளும் அந்நிய ஜனங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்படுவார்கள்; அவர்களைக் காண உன் கண்கள் நாடோறும் பார்த்துப்பார்த்துப் பூத்துப்போம்; உன் கையில் பெலனில்லாதிருக்கும்.

Deuteronomy 28:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thy sons and thy daughters shall be given unto another people, and thine eyes shall look, and fail with longing for them all the day long; and there shall be no might in thine hand.

American Standard Version (ASV)

Thy sons and thy daughters shall be given unto another people; and thine eyes shall look, and fail with longing for them all the day: and there shall be nought in the power of thy hand.

Bible in Basic English (BBE)

Your sons and your daughters will be given to another people, and your eyes will be wasted away with looking and weeping for them all the day: and you will have no power to do anything.

Darby English Bible (DBY)

Thy sons and thy daughters shall be given unto another people, and thine eyes shall look, and languish for them all the day long; and there shall be no power in thy hand [to help it].

Webster’s Bible (WBT)

Thy sons and thy daughters shall be given to another people, and thy eyes shall look, and fail with longing for them all the day long: and there shall be no might in thy hand.

World English Bible (WEB)

Your sons and your daughters shall be given to another people; and your eyes shall look, and fail with longing for them all the day: and there shall be nothing in the power of your hand.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Thy sons and thy daughters `are’ given to another people, and thine eyes are looking and consuming for them all the day, and thy hand is not to God!

உபாகமம் 28:32 in English

un Kumaararum Un Kumaaraththikalum Anniya Janangalukku Oppukkodukkappaduvaarkal; Avarkalaik Kaana Un Kannkal Naatoorum Paarththuppaarththup Pooththuppom; Un Kaiyil Pelanillaathirukkum.


Read Full Chapter : Deuteronomy 28