தமிழ்

Deuteronomy 28:18 in Tamil

உபாகமம் 28:18
உன் கர்ப்பத்தின் கனியும், உன் நிலத்தின் கனியும், உன் மாடுகளின் பெருக்கமும், உன் ஆடுகளின் மந்தைகளும் சபிக்கப்பட்டிருக்கும்.

Deuteronomy 28:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

Cursed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy land, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep.

American Standard Version (ASV)

Cursed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, the increase of thy cattle, and the young of thy flock.

Bible in Basic English (BBE)

A curse will be on the fruit of your body, and on the fruit of your land, on the increase of your cattle, and the young of your flock.

Darby English Bible (DBY)

Cursed shall be the fruit of thy womb, and the fruit of thy ground, the offspring of thy kine, and the increase of thy sheep.

Webster’s Bible (WBT)

Cursed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy land, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep.

World English Bible (WEB)

Cursed shall be the fruit of your body, and the fruit of your ground, the increase of your cattle, and the young of your flock.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Cursed `is’ the fruit of thy body, and the fruit of thy land, increase of thine oxen, and wealth of thy flock.

உபாகமம் 28:18 in English

un Karppaththin Kaniyum, Un Nilaththin Kaniyum, Un Maadukalin Perukkamum, Un Aadukalin Manthaikalum Sapikkappattirukkum.


Read Full Chapter : Deuteronomy 28