தமிழ்

Deuteronomy 28:20 in Tamil

உபாகமம் 28:20
என்னைவிட்டு விலகி நீ செய்துவருகிற உன் துர்க்கிரியைகளினிமித்தம் சீக்கிரத்தில் கெட்டுப்போய் அழியுமட்டும், நீ கையிட்டுச் செய்கிறதெல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் உனக்குச் சாபத்தையும் சஞ்சலத்தையும் கேட்டையும் வரப்பண்ணுவார்.

Deuteronomy 28:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke, in all that thou settest thine hand unto for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly; because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me.

American Standard Version (ASV)

Jehovah will send upon thee cursing, discomfiture, and rebuke, in all that thou puttest thy hand unto to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly; because of the evil of thy doings, whereby thou hast forsaken me.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord will send on you cursing and trouble and punishment in everything to which you put your hand, till sudden destruction overtakes you; because of your evil ways in which you have been false to me.

Darby English Bible (DBY)

Jehovah will send upon thee cursing, confusion, and rebuke, in all the business of thy hand which thou doest, until thou be destroyed and until thou perish quickly, because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me.

Webster’s Bible (WBT)

The LORD shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke, in all that thou undertakest to perform, until thou shalt be destroyed, and until thou shalt perish quickly; because of the wickedness of thy doings by which thou hast forsaken me.

World English Bible (WEB)

Yahweh will send on you cursing, confusion, and rebuke, in all that you put your hand to do, until you are destroyed, and until you perish quickly; because of the evil of your doings, by which you have forsaken me.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Jehovah doth send on thee the curse, the trouble, and the rebuke, in every putting forth of thy hand which thou dost, till thou art destroyed, and till thou perish hastily, because of the evil of thy doings `by’ which thou hast forsaken Me.

உபாகமம் 28:20 in English

ennaivittu Vilaki Nee Seythuvarukira Un Thurkkiriyaikalinimiththam Seekkiraththil Kettuppoy Aliyumattum, Nee Kaiyittuch Seykirathellaavattilum Karththar Unakkuch Saapaththaiyum Sanjalaththaiyum Kaettaைyum Varappannnuvaar.


Read Full Chapter : Deuteronomy 28