தமிழ்

Deuteronomy 28:33 in Tamil

உபாகமம் 28:33
உன் நிலத்தின் கனியையும், உன் பிரயாசத்தின் எல்லாப் பலனையும் நீ அறியாத ஜனங்கள் புசிப்பார்கள்; நீ சகலநாளும் ஒடுக்கப்பட்டும் நொறுக்கப்பட்டும் இருப்பாய்.

Deuteronomy 28:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

The fruit of thy land, and all thy labors, shall a nation which thou knowest not eat up; and thou shalt be only oppressed and crushed alway:

American Standard Version (ASV)

The fruit of thy ground, and all thy labors, shall a nation which thou knowest not eat up; and thou shalt be only oppressed and crushed alway;

Bible in Basic English (BBE)

The fruit of your land and all the work of your hands will be food for a nation which is strange to you and to your fathers; you will only be crushed down and kept under for ever:

Darby English Bible (DBY)

The fruit of thy ground and all thy labour, shall a people that thou knowest not eat up; and thou shalt be only oppressed and crushed continually.

Webster’s Bible (WBT)

The fruit of thy land, and all thy labors, shall be eaten by a nation which thou knowest not: and thou shalt be only oppressed and crushed always:

World English Bible (WEB)

The fruit of your ground, and all your labors, shall a nation which you don’t know eat up; and you shall be only oppressed and crushed always;

Young’s Literal Translation (YLT)

The fruit of thy ground, and all thy labour, eat up doth a people whom thou hast not known; and thou hast been only oppressed and bruised all the days;

உபாகமம் 28:33 in English

un Nilaththin Kaniyaiyum, Un Pirayaasaththin Ellaap Palanaiyum Nee Ariyaatha Janangal Pusippaarkal; Nee Sakalanaalum Odukkappattum Norukkappattum Iruppaay.


Read Full Chapter : Deuteronomy 28