தமிழ்

Deuteronomy 28:61 in Tamil

உபாகமம் 28:61
இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதியிராத எல்லாப் பிணியையும் வாதையையும் நீ அழியுமளவும் கர்த்தர் உன்மேல் வரப்பண்ணுவார்.

Deuteronomy 28:61 in Other Translations

King James Version (KJV)

Also every sickness, and every plague, which is not written in the book of this law, them will the LORD bring upon thee, until thou be destroyed.

American Standard Version (ASV)

Also every sickness, and every plague, which is not written in the book of this law, them will Jehovah bring upon thee, until thou be destroyed.

Bible in Basic English (BBE)

And all the diseases and the pains not recorded in the book of this law will the Lord send on you till your destruction is complete.

Darby English Bible (DBY)

Also every sickness and every plague which is not written in the book of this law, them will Jehovah bring upon thee, until thou be destroyed.

Webster’s Bible (WBT)

Also every sickness, and every plague which is not written in the book of this law, them will the LORD bring upon thee, until thou art destroyed.

World English Bible (WEB)

Also every sickness, and every plague, which is not written in the book of this law, them will Yahweh bring on you, until you are destroyed.

Young’s Literal Translation (YLT)

also every sickness and every stroke which is not written in the book of this law; Jehovah doth cause them to go up upon thee till thou art destroyed,

உபாகமம் 28:61 in English

intha Niyaayappiramaana Pusthakaththil Eluthiyiraatha Ellaap Pinniyaiyum Vaathaiyaiyum Nee Aliyumalavum Karththar Unmael Varappannnuvaar.


Read Full Chapter : Deuteronomy 28