தமிழ்

Exodus 9:7 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:7
பார்வோன் விசாரித்து, இஸ்ரவேலரின் மிருகஜீவன்களில் ஒன்றாகிலும் சாகவில்லை என்று அறிந்தான். பார்வோனுடைய இருதயமோ கடினப்பட்டது; அவன் ஜனங்களைப் போகவிடவில்லை.

Exodus 9:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Pharaoh sent, and, behold, there was not one of the cattle of the Israelites dead. And the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go.

American Standard Version (ASV)

And Pharaoh sent, and, behold, there was not so much as one of the cattle of the Israelites dead. But the heart of Pharaoh was stubborn, and he did not let the people go.

Bible in Basic English (BBE)

And Pharaoh sent and got word that there was no loss of any of the cattle of Israel. But the heart of Pharaoh was hard and he did not let the people go.

Darby English Bible (DBY)

And Pharaoh sent, and behold, there was not one of the cattle of the Israelites dead. But the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go.

Webster’s Bible (WBT)

And Pharaoh sent, and behold, there was not one of the cattle of the Israelites dead. And the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go.

World English Bible (WEB)

Pharaoh sent, and, behold, there was not so much as one of the cattle of the Israelites dead. But the heart of Pharaoh was stubborn, and he didn’t let the people go.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Pharaoh sendeth, and lo, not even one of the cattle of Israel hath died, and the heart of Pharaoh is hard, and he hath not sent the people away.

யாத்திராகமம் 9:7 in English

paarvon Visaariththu, Isravaelarin Mirukajeevankalil Ontakilum Saakavillai Entu Arinthaan. Paarvonutaiya Iruthayamo Katinappattathu; Avan Janangalaip Pokavidavillai.


Read Full Chapter : Exodus 9