தமிழ்

Exodus 9:12 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:12
ஆனாலும், கர்த்தர் மோசேயோடே சொல்லியிருந்தபடியே, கர்த்தர் பார்வோனின் இருதயத்தைக் கடினப்படுத்தினார்; அவன் அவர்களுக்குச் செவிகொடுக்கவில்லை.

Exodus 9:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD hardened the heart of Pharaoh, and he hearkened not unto them; as the LORD had spoken unto Moses.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah hardened the heart of Pharaoh, and he hearkened not unto them, as Jehovah had spoken unto Moses.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord made Pharaoh’s heart hard, and he would not give ear to them, as the Lord had said.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah made Pharaoh’s heart stubborn, and he did not hearken to them, as Jehovah had told Moses.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD hardened the heart of Pharaoh, and he hearkened not to them; as the LORD had spoke to Moses.

World English Bible (WEB)

Yahweh hardened the heart of Pharaoh, and he didn’t listen to them, as Yahweh had spoken to Moses.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah strengtheneth the heart of Pharaoh, and he hath not hearkened unto them, as Jehovah hath spoken unto Moses.

யாத்திராகமம் 9:12 in English

aanaalum, Karththar Moseyotae Solliyirunthapatiyae, Karththar Paarvonin Iruthayaththaik Katinappaduththinaar; Avan Avarkalukkuch Sevikodukkavillai.


Read Full Chapter : Exodus 9