தமிழ்

2 Corinthians 10:7 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 10:7
வெளித்தோற்றத்தின்படி பார்க்கிறீர்களா? ஒருவன் தன்னைக் கிறிஸ்துவுக்குரியவனென்று நம்பினால், தான் கிறிஸ்துவுக்குரியவனாயிருக்கிறதுபோல நாங்களும் கிறிஸ்துவுக்குரியவர்களென்று அவன் தன்னிலேதானே சிந்திக்கக்கடவன்.

2 Corinthians 10:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Do ye look on things after the outward appearance? If any man trust to himself that he is Christ’s, let him of himself think this again, that, as he is Christ’s, even so are we Christ’s.

American Standard Version (ASV)

Ye look at the things that are before your face. If any man trusteth in himself that he is Christ’s, let him consider this again with himself, that, even as he is Christ’s, so also are we.

Bible in Basic English (BBE)

Give attention to the things which are before you. If any man seems to himself to be Christ’s, let him keep in mind that we are as much Christ’s as he is.

Darby English Bible (DBY)

Do ye look at what concerns appearance? If any one has confidence in himself that he is of Christ, let him think this again in himself, that even as he [is] of Christ, so also [are] we.

World English Bible (WEB)

Do you look at things only as they appear in front of your face? If anyone trusts in himself that he is Christ’s, let him consider this again with himself, that, even as he is Christ’s, so also we are Christ’s.

Young’s Literal Translation (YLT)

The things in presence do ye see? if any one hath trusted in himself to be Christ’s, this let him reckon again from himself, that according as he is Christ’s, so also we `are’ Christ’s;

2 கொரிந்தியர் 10:7 in English

veliththottaththinpati Paarkkireerkalaa? Oruvan Thannaik Kiristhuvukkuriyavanentu Nampinaal, Thaan Kiristhuvukkuriyavanaayirukkirathupola Naangalum Kiristhuvukkuriyavarkalentu Avan Thannilaethaanae Sinthikkakkadavan.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 10