தமிழ்

2 Corinthians 10:2 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 10:2
எங்களை மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் என்று எண்ணுகிற சிலரைக்குறித்து நான் கண்டிப்பாயிருக்கவேண்டுமென்று நினைத்திருக்கிற தைரியத்தோடே, உங்கள்முன்பாக இருக்கும்போது, நான் கண்டிப்புள்ளவனாயிராதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருக்க உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்.

2 Corinthians 10:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

But I beseech you, that I may not be bold when I am present with that confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh.

American Standard Version (ASV)

yea, I beseech you, that I may not when present show courage with the confidence wherewith I count to be bold against some, who count of us as if we walked according to the flesh.

Bible in Basic English (BBE)

Yes, I make my request to you, so that when I am with you I may not have to make use of the authority which may be needed against some to whom we seem to be walking after the flesh.

Darby English Bible (DBY)

but I beseech that present I may not be bold with the confidence with which I think to be daring towards some who think of us as walking according to flesh.

World English Bible (WEB)

Yes, I beg you that I may not, when present, show courage with the confidence with which I intend to be bold against some, who consider us to be walking according to the flesh.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I beseech `you’, that, being present, I may not have courage, with the confidence with which I reckon to be bold against certain reckoning us as walking according to the flesh;

2 கொரிந்தியர் 10:2 in English

engalai Maamsaththinpati Nadakkiravarkal Entu Ennnukira Silaraikkuriththu Naan Kanntippaayirukkavaenndumentu Ninaiththirukkira Thairiyaththotae, Ungalmunpaaka Irukkumpothu, Naan Kanntippullavanaayiraathapatikku Neengal Echcharikkaiyaayirukka Ungalai Vaenntikkollukiraen.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 10