தமிழ்

2 Corinthians 11:27 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 11:27
பிரயாசத்திலும், வருத்தத்திலும், அநேகமுறை கண்விழிப்புகளிலும், பசியிலும் தாகத்திலும், அநேகமுறை உபவாசங்களிலும், குளிரிலும், நிர்வாணத்திலும் இருந்தேன்.

2 Corinthians 11:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.

American Standard Version (ASV)

`in’ labor and travail, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.

Bible in Basic English (BBE)

In hard work and weariness, in frequent watchings, going without food and drink, cold and in need of clothing.

Darby English Bible (DBY)

in labour and toil, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.

World English Bible (WEB)

in labor and travail, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, and in cold and nakedness.

Young’s Literal Translation (YLT)

in laboriousness and painfulness, in watchings many times, in hunger and thirst, in fastings many times, in cold and nakedness;

2 கொரிந்தியர் 11:27 in English

pirayaasaththilum, Varuththaththilum, Anaekamurai Kannvilippukalilum, Pasiyilum Thaakaththilum, Anaekamurai Upavaasangalilum, Kulirilum, Nirvaanaththilum Irunthaen.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 11