தமிழ்

2 John 1:9 in Tamil

2 யோவான் 1:9
கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நிலைத்திராமல் மீறி நடக்கிற எவனும் தேவனை உடையவனல்ல; கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவனோ பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவன்.

2 John 1:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son.

American Standard Version (ASV)

Whosoever goeth onward and abideth not in the teaching of Christ, hath not God: he that abideth in the teaching, the same hath both the Father and the Son.

Bible in Basic English (BBE)

Anyone who goes on and does not keep to the teaching of Christ, has not God: he who keeps to the teaching has the Father and the Son.

Darby English Bible (DBY)

Whosoever goes forward and abides not in the doctrine of the Christ has not God. He that abides in the doctrine, *he* has both the Father and the Son.

World English Bible (WEB)

Whoever transgresses and doesn’t remain in the teaching of Christ, doesn’t have God. He who remains in the teaching, the same has both the Father and the Son.

Young’s Literal Translation (YLT)

every one who is transgressing, and is not remaining in the teaching of the Christ, hath not God; he who is remaining in the teaching of the Christ, this one hath both the Father and the Son;

2 யோவான் 1:9 in English

kiristhuvin Upathaesaththilae Nilaiththiraamal Meeri Nadakkira Evanum Thaevanai Utaiyavanalla; Kiristhuvin Upathaesaththil Nilaiththirukkiravano Pithaavaiyum Kumaaranaiyum Utaiyavan.


Read Full Chapter : 2 John 1