தமிழ்

2 John 1:3 in Tamil

2 யோவான் 1:3
பிதாவாகிய தேவனாலும் பிதாவின் குமாரனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும், கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும், சத்தியத்தோடும் அன்போடுங்கூட உங்களோடிருப்பதாக.

2 John 1:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

American Standard Version (ASV)

Grace, mercy, peace shall be with us, from God the Father, and from Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

Bible in Basic English (BBE)

May grace, mercy, and peace be with us from God the Father, and from Jesus Christ, the Son of the Father, in all true love.

Darby English Bible (DBY)

Grace shall be with you, mercy, peace from God [the] Father, and from [the] Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

World English Bible (WEB)

Grace, mercy, and peace will be with us, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

Young’s Literal Translation (YLT)

there shall be with you grace, kindness, peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

2 யோவான் 1:3 in English

pithaavaakiya Thaevanaalum Pithaavin Kumaaranaayirukkira Karththaraakiya Yesukiristhuvinaalum, Kirupaiyum Irakkamum Samaathaanamum, Saththiyaththodum Anpodungaூda Ungalotiruppathaaka.


Read Full Chapter : 2 John 1