தமிழ்

2 Corinthians 1:11 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 1:11
அநேகர்மூலமாய் எங்களுக்கு உண்டான தயவுக்காக அநேகரால் எங்கள் நிமித்தம் ஸ்தோத்திரங்கள் செலுத்தப்படும்பொருட்டு, நீங்களும் விண்ணப்பத்தினால் எங்களுக்கு உதவிசெய்யுங்கள்.

2 Corinthians 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.

American Standard Version (ASV)

ye also helping together on our behalf by your supplication; that, for the gift bestowed upon us by means of many, thanks may be given by many persons on our behalf.

Bible in Basic English (BBE)

You at the same time helping together by your prayer for us; so that for what has been given to us through a number of persons, praise may go up to God for us from all of them.

Darby English Bible (DBY)

ye also labouring together by supplication for us that the gift towards us, through means of many persons, may be the subject of the thanksgiving of many for us.

World English Bible (WEB)

you also helping together on our behalf by your supplication; that, for the gift bestowed on us by means of many, thanks may be given by many persons on your behalf.

Young’s Literal Translation (YLT)

ye working together also for us by your supplication, that the gift through many persons to us, through many may be thankfully acknowledged for us.

2 கொரிந்தியர் 1:11 in English

anaekarmoolamaay Engalukku Unndaana Thayavukkaaka Anaekaraal Engal Nimiththam Sthoththirangal Seluththappadumporuttu, Neengalum Vinnnappaththinaal Engalukku Uthaviseyyungal.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 1