தமிழ்

Isaiah 43:14 in Tamil

ஏசாயா 43:14
நான் உங்களுக்காக அரண்களெல்லாம் இடிந்துவிழவும், கல்தேயர் படவுகளிலிருந்து அலறவும் செய்யத்தக்கவர்களைப் பாபிலோனுக்கு அனுப்பினேனென்று, உங்கள் மீட்பரும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Isaiah 43:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus saith the LORD, your redeemer, the Holy One of Israel; For your sake I have sent to Babylon, and have brought down all their nobles, and the Chaldeans, whose cry is in the ships.

American Standard Version (ASV)

Thus saith Jehovah, your Redeemer, the Holy One of Israel: For your sake I have sent to Babylon, and I will bring down all of them as fugitives, even the Chaldeans, in the ships of their rejoicing.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord, who has taken up your cause, the Holy One of Israel, says, Because of you I have sent to Babylon, and made all their seers come south, and the Chaldaeans whose cry is in the ships.

Darby English Bible (DBY)

Thus saith Jehovah, your Redeemer, the Holy One of Israel: For your sake I have sent to Babylon, and have brought all of them down as fugitives, even the Chaldeans, whose cry is in the ships.

World English Bible (WEB)

Thus says Yahweh, your Redeemer, the Holy One of Israel: For your sake I have sent to Babylon, and I will bring down all of them as fugitives, even the Chaldeans, in the ships of their rejoicing.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said Jehovah, your Redeemer, The Holy One of Israel: `For your sake I have sent to Babylon, And caused bars to descend — all of them, And the Chaldeans, whose song `is’ in the ships.

ஏசாயா 43:14 in English

naan Ungalukkaaka Arannkalellaam Itinthuvilavum, Kalthaeyar Padavukalilirunthu Alaravum Seyyaththakkavarkalaip Paapilonukku Anuppinaenentu, Ungal Meetparum Isravaelin Parisuththarumaakiya Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Isaiah 43