தமிழ்

Proverbs 2:9 in Tamil

நீதிமொழிகள் 2:9
அப்பொழுது நீதியையும், நியாயத்தையும், நிதானத்தையும், சகல நல்வழிகளையும் அறிந்துகொள்ளுவாய்.

Proverbs 2:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.

American Standard Version (ASV)

Then shalt thou understand righteousness and justice, And equity, `yea’, every good path.

Bible in Basic English (BBE)

Then you will have knowledge of righteousness and right acting, and upright behaviour, even of every good way.

Darby English Bible (DBY)

Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity: every good path.

World English Bible (WEB)

Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path.

Young’s Literal Translation (YLT)

Then understandest thou righteousness, And judgment, and uprightness — every good path.

நீதிமொழிகள் 2:9 in English

appoluthu Neethiyaiyum, Niyaayaththaiyum, Nithaanaththaiyum, Sakala Nalvalikalaiyum Arinthukolluvaay.


Read Full Chapter : Proverbs 2