தமிழ்

Habakkuk 1:4 in Tamil

ஆபகூக் 1:4
ஆகையால் நியாயப்பிரமாணம் பெலனற்றதாகி, நியாயம் ஒருபோதும் செல்லாமற்போகிறது; துன்மார்க்கன் நீதிமானை வளைந்துகொள்கிறான்; ஆதலால் நியாயம் புரட்டப்படுகிறது.

Habakkuk 1:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore the law is slacked, and judgment doth never go forth: for the wicked doth compass about the righteous; therefore wrong judgment proceedeth.

American Standard Version (ASV)

Therefore the law is slacked, and justice doth never go forth; for the wicked doth compass about the righteous; therefore justice goeth forth perverted.

Bible in Basic English (BBE)

For this reason the law is feeble and decisions are not effected: for the upright man is circled round by evil-doers; because of which right is twisted.

Darby English Bible (DBY)

Therefore the law is powerless, and justice doth never go forth; for the wicked encompasseth the righteous; therefore judgment goeth forth perverted.

World English Bible (WEB)

Therefore the law is paralyzed, and justice never goes forth; for the wicked surround the righteous; therefore justice goes forth perverted.

Young’s Literal Translation (YLT)

Therefore doth law cease, And judgment doth not go forth for ever, For the wicked is compassing the righteous, Therefore wrong judgment goeth forth.

ஆபகூக் 1:4 in English

aakaiyaal Niyaayappiramaanam Pelanattathaaki, Niyaayam Orupothum Sellaamarpokirathu; Thunmaarkkan Neethimaanai Valainthukolkiraan; Aathalaal Niyaayam Purattappadukirathu.


Read Full Chapter : Habakkuk 1