தமிழ்

Habakkuk 1:5 in Tamil

ஆபகூக் 1:5
நீங்கள் புறஜாதிகளை நோக்கிப் பார்த்து, ஆச்சரியப்பட்டுப் பிரமியுங்கள்; விசாரிக்கப்பட்டாலும் நீங்கள் விசுவாசியாத ஒரு கிரியையை உங்கள் நாட்களில் நடப்பிப்பேன்.

Habakkuk 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold ye among the heathen, and regard, and wonder marvelously: for I will work a work in your days which ye will not believe, though it be told you.

American Standard Version (ASV)

Behold ye among the nations, and look, and wonder marvellously; for I am working a work in your days, which ye will not believe though it be told you.

Bible in Basic English (BBE)

See among the nations, and take note, and be full of wonder: for in your days I am doing a work in which you will have no belief, even if news of it is given to you.

Darby English Bible (DBY)

See ye among the nations, and behold, and wonder marvellously; for [I] work a work in your days, which ye will not believe, though it be declared [to you].

World English Bible (WEB)

“Look among the nations, watch, and wonder marvelously; for I am working a work in your days, which you will not believe though it is told you.

Young’s Literal Translation (YLT)

Look ye on nations, and behold and marvel greatly. For a work He is working in your days, Ye do not believe though it is declared.

ஆபகூக் 1:5 in English

neengal Purajaathikalai Nnokkip Paarththu, Aachchariyappattup Piramiyungal; Visaarikkappattalum Neengal Visuvaasiyaatha Oru Kiriyaiyai Ungal Naatkalil Nadappippaen.


Read Full Chapter : Habakkuk 1