தமிழ்

Hosea 6:3 in Tamil

ஓசியா 6:3
அப்பொழுது நாம் அறிவடைந்து, கர்த்தரை அறியும்படி தொடர்ந்து போவோம்; அவருடைய புறப்படுதல் அருணோதயம்போல ஆயத்தமாயிருக்கிறது; அவர் மழையைப்போலவும், பூமியின்மேல் பெய்யும் முன்மாரி பின்மாரியைப்போலவும் நம்மிடத்தில் வருவார்.

Hosea 6:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth.

American Standard Version (ASV)

And let us know, let us follow on to know Jehovah: his going forth is sure as the morning; and he will come unto us as the rain, as the latter rain that watereth the earth.

Bible in Basic English (BBE)

And let us have knowledge, let us go after the knowledge of the Lord; his going out is certain as the dawn, his decisions go out like the light; he will come to us like the rain, like the spring rain watering the earth.

Darby English Bible (DBY)

and we shall know, — we shall follow on to know Jehovah: his going forth is assured as the morning dawn; and he will come unto us as the rain, as the latter rain which watereth the earth.

World English Bible (WEB)

Let us acknowledge Yahweh. Let us press on to know Yahweh. As surely as the sun rises, Yahweh will appear. He will come to us like the rain, Like the spring rain that waters the earth.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And we know — we pursue to know Jehovah, As the dawn prepared is His going forth, And He cometh in as a shower to us, As gathered rain — sprinkling earth.’

ஓசியா 6:3 in English

appoluthu Naam Arivatainthu, Karththarai Ariyumpati Thodarnthu Povom; Avarutaiya Purappaduthal Arunnothayampola Aayaththamaayirukkirathu; Avar Malaiyaippolavum, Poomiyinmael Peyyum Munmaari Pinmaariyaippolavum Nammidaththil Varuvaar.


Read Full Chapter : Hosea 6