தமிழ்

Joel 2:23 in Tamil

யோவேல் 2:23
சீயோன் குமாரரே, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து களிகூருங்கள்; அவர் தக்கபடி உங்களுக்கு முன்மாரியைக் கொடுத்து, உங்களுக்கு முன்மாரியையும் பின்மாரியையும் ஏற்கனவே வருஷிக்கப்பண்ணுவார்.

Joel 2:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the LORD your God: for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month.

American Standard Version (ASV)

Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in Jehovah your God; for he giveth you the former rain in just measure, and he causeth to come down for you the rain, the former rain and the latter rain, in the first `month’.

Bible in Basic English (BBE)

Be glad, then, you children of Zion, and have joy in the Lord your God: for he gives you food in full measure, making the rain come down for you, the early and the late rain as at the first.

Darby English Bible (DBY)

And ye, children of Zion, be glad and rejoice in Jehovah your God; for he giveth you the early rain in due measure, and he causeth to come down for you the rain, the early rain, and the latter rain at the beginning [of the season].

World English Bible (WEB)

“Be glad then, you children of Zion, And rejoice in Yahweh, your God; For he gives you the former rain in just measure, And he causes the rain to come down for you, The former rain and the latter rain, As before.

Young’s Literal Translation (YLT)

And ye sons of Zion, joy and rejoice, In Jehovah your God, For He hath given to you the Teacher for righteousness, And causeth to come down to you a shower, Sprinkling and gathered — in the beginning.

யோவேல் 2:23 in English

seeyon Kumaararae, Ungal Thaevanaakiya Karththarukkul Makilnthu Kalikoorungal; Avar Thakkapati Ungalukku Munmaariyaik Koduththu, Ungalukku Munmaariyaiyum Pinmaariyaiyum Aerkanavae Varushikkappannnuvaar.


Read Full Chapter : Joel 2