தமிழ்

Isaiah 30:21 in Tamil

ஏசாயா 30:21
நீங்கள் வலதுபுறமாய்ச் சாயும்போதும், இடதுபுறமாய்ச் சாயும்போதும்: வழி இதுவே, இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்குப் பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தையை உங்கள் காதுகள் கேட்கும்.

Isaiah 30:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left.

American Standard Version (ASV)

and thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it; when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left.

Bible in Basic English (BBE)

And at your back, when you are turning to the right hand or to the left, a voice will be sounding in your ears, saying, This is the way in which you are to go.

Darby English Bible (DBY)

And when ye turn to the right hand or when ye turn to the left, thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it.

World English Bible (WEB)

and your ears shall hear a word behind you, saying, This is the way, walk you in it; when you turn to the right hand, and when you turn to the left.

Young’s Literal Translation (YLT)

And thine ear heareth a word behind thee, Saying, `This `is’ the way, go ye in it,’ When ye turn to the right, And when ye turn to the left.

ஏசாயா 30:21 in English

neengal Valathupuramaaych Saayumpothum, Idathupuramaaych Saayumpothum: Vali Ithuvae, Ithilae Nadavungal Entu Ungalukkup Pinnaalae Sollum Vaarththaiyai Ungal Kaathukal Kaetkum.


Read Full Chapter : Isaiah 30