தமிழ்

2 Thessalonians 1:5 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:5
நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தினிமித்தம் பாடு அநுபவிக்கிறவர்களாயிருக்க, அந்த ராஜ்யத்திற்கு நீங்கள் பாத்திரரென்றெண்ணப்படும்படிக்கு, தேவன் நியாயமான தீர்ப்புச்செய்கிறவரென்பதற்கு, அதுவே அத்தாட்சியாயிருக்கிறது.

2 Thessalonians 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer:

American Standard Version (ASV)

`which is’ a manifest token of the righteous judgment of God; to the end that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer:

Bible in Basic English (BBE)

Which is a clear sign of the decision which God in his righteousness has made; to give you a part in his kingdom, for which you have undergone this pain;

Darby English Bible (DBY)

a manifest token of the righteous judgment of God, to the end that ye should be counted worthy of the kingdom of God, for the sake of which ye also suffer;

World English Bible (WEB)

This is an obvious sign of the righteous judgment of God, to the end that you may be counted worthy of the Kingdom of God, for which you also suffer.

Young’s Literal Translation (YLT)

a token of the righteous judgment of God, for your being counted worthy of the reign of God, for which also ye suffer,

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:5 in English

neengal Thaevanutaiya Raajyaththinimiththam Paadu Anupavikkiravarkalaayirukka, Antha Raajyaththirku Neengal Paaththirarentennnappadumpatikku, Thaevan Niyaayamaana Theerppuchcheykiravarenpatharku, Athuvae Aththaatchiyaayirukkirathu.


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 1