தமிழ்

Luke 20:35 in Tamil

லூக்கா 20:35
மறுமையையும் மரித்தோரிலிருந்தெழுந்திருக்குதலையும் அடையப் பாத்திரராக எண்ணப்படுகிறவர்களோ பெண் கொள்வதுமில்லை பெண் கொடுப்பதுமில்லை.

Luke 20:35 in Other Translations

King James Version (KJV)

But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage:

American Standard Version (ASV)

but they that are accounted worthy to attain to that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage:

Bible in Basic English (BBE)

But those to whom is given the reward of the world to come, and to come back from the dead, have no wives, and are not married;

Darby English Bible (DBY)

but they who are counted worthy to have part in that world, and the resurrection from among [the] dead, neither marry nor are given in marriage;

World English Bible (WEB)

But those who are considered worthy to attain to that age and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage.

Young’s Literal Translation (YLT)

but those accounted worthy to obtain that age, and the rising again that is out of the dead, neither marry, nor are they given in marriage;

லூக்கா 20:35 in English

marumaiyaiyum Mariththorilirunthelunthirukkuthalaiyum Ataiyap Paaththiraraaka Ennnappadukiravarkalo Penn Kolvathumillai Penn Koduppathumillai.


Read Full Chapter : Luke 20