தமிழ்

Exodus 12:29 in Tamil

யாத்திராகமம் 12:29
நடுராத்திரியிலே சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் பார்வோனுடைய தலைப்பிள்ளை முதல் காவல் கிடங்கிலிருக்கும் சிறைப்பட்டவனின் தலைப்பிள்ளை வரைக்கும், எகிப்து தேசத்தில் இருந்த முதற்பேறனைத்தையும் மிருகஜீவன்களின் தலையீற்றனைத்தையும் கர்த்தர் அழித்தார்.


யாத்திராகமம் 12:29 in English

naduraaththiriyilae Singaasanaththin Mael Veettirukkum Paarvonutaiya Thalaippillai Muthal Kaaval Kidangilirukkum Siraippattavanin Thalaippillai Varaikkum, Ekipthu Thaesaththil Iruntha Mutharpaeranaiththaiyum Mirukajeevankalin Thalaiyeettanaiththaiyum Karththar Aliththaar.


Read Full Chapter : Exodus 12