தமிழ்

Exodus 6:6 in Tamil

யாத்திராகமம் 6:6
ஆதலால், இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி: நானே கர்த்தர்; உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி நான் உங்களை விடுவித்து, உங்களை அவர்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு நீங்கலாக்கி, ஓங்கிய கையினாலும், மகா தண்டனைகளினாலும் உங்களை மீட்டு,

Exodus 6:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore say unto the children of Israel, I am the LORD, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm, and with great judgments:

American Standard Version (ASV)

Wherefore say unto the children of Israel, I am Jehovah, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm, and with great judgments:

Bible in Basic English (BBE)

Say then to the children of Israel, I am Yahweh, and I will take you out from under the yoke of the Egyptians, and make you safe from their power, and will make you free by the strength of my arm after great punishments.

Darby English Bible (DBY)

Therefore say unto the children of Israel, I am Jehovah, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from their service, and I will redeem you with a stretched-out arm, and with great judgments.

Webster’s Bible (WBT)

Wherefore say to the children of Israel, I am the LORD, and I will bring you from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from their bondage, and I will redeem you with out-stretched arm, and with great judgments:

World English Bible (WEB)

Therefore tell the children of Israel, ‘I am Yahweh, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm, and with great judgments:

Young’s Literal Translation (YLT)

`Therefore say to the sons of Israel, I `am’ Jehovah, and I have brought you out from under the burdens of the Egyptians, and have delivered you from their service, and have redeemed you by a stretched-out arm, and by great judgments,

யாத்திராகமம் 6:6 in English

aathalaal, Isravael Puththirarai Nnokki: Naanae Karththar; Ungal Mael Ekipthiyar Sumaththina Sumaikalai Neekki Naan Ungalai Viduviththu, Ungalai Avarkal Atimaiththanaththirku Neengalaakki, Ongiya Kaiyinaalum, Makaa Thanndanaikalinaalum Ungalai Meettu,


Read Full Chapter : Exodus 6