தமிழ்

Psalm 78:38 in Tamil

சங்கீதம் 78:38
அவரோ அவர்களை அழிக்காமல், இரக்கமுள்ளவராய் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்தார்; அவர் தமது உக்கிரம் முழுவதையும் எழுப்பாமல், அநேகந்தரம் தமது கோபத்தை விலக்கிவிட்டார்.

Psalm 78:38 in Other Translations

King James Version (KJV)

But he, being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed them not: yea, many a time turned he his anger away, and did not stir up all his wrath.

American Standard Version (ASV)

But he, being merciful, forgave `their’ iniquity, and destroyed `them’ not: Yea, many a time turned he his anger away, And did not stir up all his wrath.

Bible in Basic English (BBE)

But he, being full of pity, has forgiveness for sin, and does not put an end to man: frequently turning back his wrath, and not being violently angry.

Darby English Bible (DBY)

But he was merciful: he forgave the iniquity, and destroyed [them] not; but many a time turned he his anger away, and did not stir up all his fury:

Webster’s Bible (WBT)

But he, being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed them not: yes, many a time he turned his anger away, and did not stir up all his wrath.

World English Bible (WEB)

But he, being merciful, forgave iniquity, and didn’t destroy them. Yes, many times he turned his anger away, And didn’t stir up all his wrath.

Young’s Literal Translation (YLT)

And He — the Merciful One, Pardoneth iniquity, and destroyeth not, And hath often turned back His anger, And waketh not up all His fury.

சங்கீதம் 78:38 in English

avaro Avarkalai Alikkaamal, Irakkamullavaraay Avarkal Akkiramaththai Manniththaar; Avar Thamathu Ukkiram Muluvathaiyum Eluppaamal, Anaekantharam Thamathu Kopaththai Vilakkivittar.


Read Full Chapter : Psalm 78