தமிழ்

Isaiah 63:7 in Tamil

ஏசாயா 63:7
கர்த்தர் எங்களுக்குச் செய்தருளின எல்லாவற்றிற்கும் தக்கதாகவும் அவர் தம்முடைய இரக்கங்களின்படியும் தம்முடைய திரளான தயவுகளின்படியும், இஸ்ரவேல் வம்சத்துக்குச் செய்த மகா நன்மைக்குத்தக்கதாகவும், கர்த்தருடைய கிரியைகளையும், கர்த்தருடைய துதிகளையும் பிரஸ்தாபம்பண்ணுவேன்.

Isaiah 63:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

I will mention the lovingkindnesses of the LORD, and the praises of the LORD, according to all that the LORD hath bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he hath bestowed on them according to his mercies, and according to the multitude of his lovingkindnesses.

American Standard Version (ASV)

I will make mention of the lovingkindnesses of Jehovah, `and’ the praises of Jehovah, according to all that Jehovah hath bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he hath bestowed on them according to his mercies, and according to the multitude of his lovingkindnesses.

Bible in Basic English (BBE)

I will give news of the mercies of the Lord, and his great acts, even all the things the Lord has done for us, in his great grace to the house of Israel; even all he has done for us in his unnumbered mercies.

Darby English Bible (DBY)

I will record the loving-kindnesses of Jehovah, the praises of Jehovah, according to all that Jehovah hath bestowed upon us, and the great goodness toward the house of Israel which he hath bestowed upon them according to his mercies, and according to the multitude of his loving-kindnesses.

World English Bible (WEB)

I will make mention of the loving kindnesses of Yahweh, [and] the praises of Yahweh, according to all that Yahweh has bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he has bestowed on them according to his mercies, and according to the multitude of his loving kindnesses.

Young’s Literal Translation (YLT)

The kind acts of Jehovah I make mention of, The praises of Jehovah, According to all that Jehovah hath done for us, And the abundance of the goodness to the house of Israel, That He hath done for them, According to His mercies, And according to the abundance of His kind acts.

ஏசாயா 63:7 in English

karththar Engalukkuch Seytharulina Ellaavattirkum Thakkathaakavum Avar Thammutaiya Irakkangalinpatiyum Thammutaiya Thiralaana Thayavukalinpatiyum, Isravael Vamsaththukkuch Seytha Makaa Nanmaikkuththakkathaakavum, Karththarutaiya Kiriyaikalaiyum, Karththarutaiya Thuthikalaiyum Pirasthaapampannnuvaen.


Read Full Chapter : Isaiah 63