தமிழ்

Isaiah 63:10 in Tamil

ஏசாயா 63:10
அவர்களோ கலகம்பண்ணி, அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை விசனப்படுத்தினார்கள்; அதினால் அவர் அவர்களுக்குச் சத்துருவாய் மாறி, அவரே அவர்களுக்கு விரோதமாய் யுத்தம்பண்ணினார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 63:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

But they rebelled, and vexed his holy Spirit: therefore he was turned to be their enemy, and he fought against them.

American Standard Version (ASV)

But they rebelled, and grieved his holy Spirit: therefore he was turned to be their enemy, `and’ himself fought against them.

Bible in Basic English (BBE)

But they went against him, causing grief to his holy spirit: so he was turned against them, and made war on them.

Darby English Bible (DBY)

But they rebelled and grieved his holy Spirit: and he turned to be their enemy; himself, he fought against them.

World English Bible (WEB)

But they rebelled, and grieved his holy Spirit: therefore he was turned to be their enemy, [and] himself fought against them.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they have rebelled and grieved His Holy Spirit, And He turneth to them for an enemy, He Himself hath fought against them.

ஏசாயா 63:10 in English

avarkalo Kalakampannnni, Avarutaiya Parisuththa Aaviyai Visanappaduththinaarkal; Athinaal Avar Avarkalukkuch Saththuruvaay Maari, Avarae Avarkalukku Virothamaay Yuththampannnninaar.


Read Full Chapter : Isaiah 63