தமிழ்

Isaiah 63:18 in Tamil

ஏசாயா 63:18
பரிசுத்தமுள்ள உமது ஜனங்கள் கொஞ்சக் காலமாத்திரம் அதைச் சுதந்தரித்தார்கள்; எங்கள் சத்துருக்கள் உம்முடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தை மிதித்துப்போட்டார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 63:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

The people of thy holiness have possessed it but a little while: our adversaries have trodden down thy sanctuary.

American Standard Version (ASV)

Thy holy people possessed `it’ but a little while: our adversaries have trodden down thy sanctuary.

Bible in Basic English (BBE)

Why have evil men gone over your holy place, so that it has been crushed under the feet of our haters?

Darby English Bible (DBY)

Thy holy people have possessed [it] but a little while: our adversaries have trodden down thy sanctuary.

World English Bible (WEB)

Your holy people possessed [it] but a little while: our adversaries have trodden down your sanctuary.

Young’s Literal Translation (YLT)

For a little while did Thy holy people possess, Our adversaries have trodden down Thy sanctuary.

ஏசாயா 63:18 in English

parisuththamulla Umathu Janangal Konjak Kaalamaaththiram Athaich Suthanthariththaarkal; Engal Saththurukkal Ummutaiya Parisuththa Sthalaththai Mithiththuppottarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 63