தமிழ்

Isaiah 63:14 in Tamil

ஏசாயா 63:14
கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர்களைப் பள்ளத்தாக்கிலே போய் இறங்குகிற மிருகஜீவன்களைப்போல இளைப்பாறப்பண்ணினார்; இப்படியே தேவரீர், உமக்கு மகிமையுள்ள கீர்த்தியை உண்டாக்கும்படி உம்முடைய ஜனத்தை நடத்தினீர்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 63:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

As a beast goeth down into the valley, the Spirit of the LORD caused him to rest: so didst thou lead thy people, to make thyself a glorious name.

American Standard Version (ASV)

As the cattle that go down into the valley, the Spirit of Jehovah caused them to rest; so didst thou lead thy people, to make thyself a glorious name.

Bible in Basic English (BBE)

Like the cattle which go down into the valley, they went without falling, the spirit of the Lord guiding them: so you went before your people, to make yourself a great name.

Darby English Bible (DBY)

As cattle go down into the valley, the Spirit of Jehovah gave them rest; so didst thou lead thy people, to make thyself a glorious name.

World English Bible (WEB)

As the cattle that go down into the valley, the Spirit of Yahweh caused them to rest; so did you lead your people, to make yourself a glorious name.

Young’s Literal Translation (YLT)

As a beast into a valley goeth down, The Spirit of Jehovah causeth him to rest, So hast Thou led Thy people, To make to Thyself a glorious name.

ஏசாயா 63:14 in English

karththarutaiya Aaviyaanavar Avarkalaip Pallaththaakkilae Poy Irangukira Mirukajeevankalaippola Ilaippaarappannnninaar; Ippatiyae Thaevareer, Umakku Makimaiyulla Geerththiyai Unndaakkumpati Ummutaiya Janaththai Nadaththineer.


Read Full Chapter : Isaiah 63