தமிழ்

Isaiah 63:2 in Tamil

ஏசாயா 63:2
உம்முடைய உடுப்புச் சிவப்பாகவும், உம்முடைய வஸ்திரங்கள் ஆலையை மிதிக்கிறவன் வஸ்திரங்கள்போலவும் இருக்கிறதென்ன?

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 63:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore art thou red in thine apparel, and thy garments like him that treadeth in the winefat?

American Standard Version (ASV)

Wherefore art thou red in thine apparel, and thy garments like him that treadeth in the winevat?

Bible in Basic English (BBE)

Why is your clothing red, and why are your robes like those of one who is crushing the grapes?

Darby English Bible (DBY)

— Wherefore is redness in thine apparel, and thy garments like him that treadeth in the winevat?

World English Bible (WEB)

Why are you red in your clothing, and your garments like him who treads in the wine vat?

Young’s Literal Translation (YLT)

`Wherefore `is’ thy clothing red? And thy garments as treading in a wine fat?’

ஏசாயா 63:2 in English

ummutaiya Uduppuch Sivappaakavum, Ummutaiya Vasthirangal Aalaiyai Mithikkiravan Vasthirangalpolavum Irukkirathenna?


Read Full Chapter : Isaiah 63