தமிழ்

Ezekiel 6:9 in Tamil

எசேக்கியேல் 6:9
என்னை விட்டுச் சோரம்போகிற இருதயத்தைக்குறித்தும், தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களின் பின்னே சோரம்போகிற தங்கள் கண்களைக்குறித்தும் மனமடிவானேன் என்று உங்களில் தப்பிப்போன அவர்கள் தாங்கள் சிறைப்பட்டிருக்கும் புறஜாதிகளுக்குள்ளே என்னை நினைத்து, தங்களுடைய சகல அருவருப்புகளினாலும் தாங்கள் செய்த பொல்லாப்புகளினிமித்தம் தங்களையே வெறுத்து,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 6:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they that escape of you shall remember me among the nations whither they shall be carried captives, because I am broken with their whorish heart, which hath departed from me, and with their eyes, which go a whoring after their idols: and they shall lothe themselves for the evils which they have committed in all their abominations.

American Standard Version (ASV)

And those of you that escape shall remember me among the nations whither they shall be carried captive, how that I have been broken with their lewd heart, which hath departed from me, and with they eyes, which play the harlot after their idols: and they shall loathe themselves in their own sight for the evils which they have committed in all their abominations.

Bible in Basic English (BBE)

And those of you who are kept safe will have me in mind among the nations where they have been taken away as prisoners, how I sent punishment on their hearts which were untrue to me, and on their eyes which were turned to their false gods: and they will be full of hate for themselves because of the evil things which they have done in all their disgusting ways.

Darby English Bible (DBY)

And they that escape of you shall remember me among the nations whither they have been carried captives, when I shall have broken their whorish heart, which hath departed from me, and their eyes, which go a whoring after their idols; and they shall loathe themselves for the evils which they have committed, in all their abominations.

World English Bible (WEB)

Those of you that escape shall remember me among the nations where they shall be carried captive, how that I have been broken with their lewd heart, which has departed from me, and with they eyes, which play the prostitute after their idols: and they shall loathe themselves in their own sight for the evils which they have committed in all their abominations.

Young’s Literal Translation (YLT)

And remembered Me have your escaped among nations, Whither they have been taken captive, Because I have been broken with their heart that is going a-whoring, That hath turned aside from off Me, And with their eyes they are going a-whoring after their idols, And they have been loathsome in their own faces, For the evils that they have done — all their abominations.

எசேக்கியேல் 6:9 in English

ennai Vittuch Sorampokira Iruthayaththaikkuriththum, Thangal Narakalaana Vikkirakangalin Pinnae Sorampokira Thangal Kannkalaikkuriththum Manamativaanaen Entu Ungalil Thappippona Avarkal Thaangal Siraippattirukkum Purajaathikalukkullae Ennai Ninaiththu, Thangalutaiya Sakala Aruvaruppukalinaalum Thaangal Seytha Pollaappukalinimiththam Thangalaiyae Veruththu,


Read Full Chapter : Ezekiel 6