தமிழ்

Ezekiel 6:13 in Tamil

எசேக்கியேல் 6:13
அவர்கள் தங்கள் நரகலான சகல விக்கிரகங்களுக்கும் மதுரவாசனையான தூபத்தைக் காட்டின ஸ்தலங்களாகிய உயர்ந்த சகல மேடுகளிலும், பர்வதங்களுடைய சகல சிகரங்களிலும், பச்சையான சகல விருட்சங்களின் கீழும், தழைத்திருக்கிற சகல கர்வாலி மரங்களின் கீழும், அவர்களுடைய நரகலான விக்கிரகங்களின் நடுவிலும் அவர்களுடைய பலிபீடங்களைச் சுற்றிலும், அவர்களில் கொலையுண்டவர்கள் கிடக்கும்போது, நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துகொள்வார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 6:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then shall ye know that I am the LORD, when their slain men shall be among their idols round about their altars, upon every high hill, in all the tops of the mountains, and under every green tree, and under every thick oak, the place where they did offer sweet savour to all their idols.

American Standard Version (ASV)

And ye shall know that I am Jehovah, when their slain men shall be among their idols round about their altars, upon every high hill, on all the tops of the mountains, and under every green tree, and under every thick oak, the places where they offered sweet savor to all their idols.

Bible in Basic English (BBE)

And you will be certain that I am the Lord, when their dead men are stretched among their images round about their altars on every high hill, on all the tops of the mountains, and under every branching tree, and under every thick oak-tree, the places where they made sweet smells to all their images.

Darby English Bible (DBY)

And ye shall know that I [am] Jehovah, when their slain shall be among their idols, round about their altars, upon every high hill, on all the tops of the mountains, and under every green tree, and under every thick terebinth, the places where they offered sweet savour to all their idols.

World English Bible (WEB)

You shall know that I am Yahweh, when their slain men shall be among their idols round about their altars, on every high hill, on all the tops of the mountains, and under every green tree, and under every thick oak, the places where they offered sweet savor to all their idols.

Young’s Literal Translation (YLT)

And ye have known that I `am’ Jehovah, In their wounded being in the midst of their idols, Round about their altars, On every high hill, on all tops of mountains, And under every green tree, and under every thick oak, The place where they gave sweet fragrance to all their idols.

எசேக்கியேல் 6:13 in English

avarkal Thangal Narakalaana Sakala Vikkirakangalukkum Mathuravaasanaiyaana Thoopaththaik Kaattina Sthalangalaakiya Uyarntha Sakala Maedukalilum, Parvathangalutaiya Sakala Sikarangalilum, Pachchaைyaana Sakala Virutchangalin Geelum, Thalaiththirukkira Sakala Karvaali Marangalin Geelum, Avarkalutaiya Narakalaana Vikkirakangalin Naduvilum Avarkalutaiya Palipeedangalaich Suttilum, Avarkalil Kolaiyunndavarkal Kidakkumpothu, Naan Karththar Entu Arinthukolvaarkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 6