தமிழ்

Ezekiel 6:14 in Tamil

எசேக்கியேல் 6:14
நான் என் கையை அவர்களுக்கு விரோதமாக நீட்டி, அவர்களுடைய எல்லா வாசஸ்தலங்களுமுள்ள தேசத்தை அழித்து, அதைத் திப்லாத்தின் வனாந்தரத்தைப்பார்க்கிலும் அதிகமாய்ப் பாழாக்குவேன், அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துகொள்வார்கள் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 6:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

So will I stretch out my hand upon them, and make the land desolate, yea, more desolate than the wilderness toward Diblath, in all their habitations: and they shall know that I am the LORD.

American Standard Version (ASV)

And I will stretch out my hand upon them, and make the land desolate and waste, from the wilderness toward Diblah, throughout all their habitations: and they shall know that I am Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

And my hand will be stretched out against them, making the land waste and unpeopled, from the waste land to Riblah, through all their living-places: and they will be certain that I am the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And I will stretch out my hand upon them, and make the land desolate, yea, more desolate than the wilderness of Diblath, in all their dwellings; and they shall know that I [am] Jehovah.

World English Bible (WEB)

I will stretch out my hand on them, and make the land desolate and waste, from the wilderness toward Diblah, throughout all their habitations: and they shall know that I am Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have stretched out my hand against them, And have made the land a desolation, Even a desolation from the wilderness to Diblath, In all their dwellings, And they have known that I `am’ Jehovah!’

எசேக்கியேல் 6:14 in English

naan En Kaiyai Avarkalukku Virothamaaka Neetti, Avarkalutaiya Ellaa Vaasasthalangalumulla Thaesaththai Aliththu, Athaith Thiplaaththin Vanaantharaththaippaarkkilum Athikamaayp Paalaakkuvaen, Appoluthu Naan Karththar Entu Arinthukolvaarkal Entar.


Read Full Chapter : Ezekiel 6