தமிழ்

Ezekiel 6:11 in Tamil

எசேக்கியேல் 6:11
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: நீ உன் கையில் அடித்து, உன் காலால் தட்டி, இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருடைய சகல பொல்லாத அருவருப்புகளினிமித்தமும் ஐயோ! என்று சொல்; அவர்கள் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் கொள்ளைநோயாலும் விழுவார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 6:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus saith the Lord GOD; Smite with thine hand, and stamp with thy foot, and say, Alas for all the evil abominations of the house of Israel! for they shall fall by the sword, by the famine, and by the pestilence.

American Standard Version (ASV)

Thus saith the Lord Jehovah: Smite with thy hand, and stamp with thy foot, and say, Alas! because of all the evil abominations of the house of Israel; for they shall fall by the sword, by the famine, and by the pestilence.

Bible in Basic English (BBE)

This is what the Lord has said: Give blows with your hand, stamping with your foot, and say, O sorrow! because of all the evil and disgusting ways of the children of Israel: for death will overtake them by the sword and through need of food and by disease.

Darby English Bible (DBY)

Thus saith the Lord Jehovah: Smite with thy hand, and stamp with thy foot, and say, Alas for all the abominations of the iniquities of the house of Israel! for they shall fall by the sword, by the famine, and by the pestilence.

World English Bible (WEB)

Thus says the Lord Yahweh: Smite with your hand, and stamp with your foot, and say, Alas! because of all the evil abominations of the house of Israel; for they shall fall by the sword, by the famine, and by the pestilence.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said the Lord Jehovah: `Smite with thy palm, and stamp with thy foot, And say: Alas, for all the evil abominations of the house of Israel, Who by sword, by famine, and by pestilence do fall.

எசேக்கியேல் 6:11 in English

karththaraakiya Aanndavar Sollukirathu Ennavental: Nee Un Kaiyil Atiththu, Un Kaalaal Thatti, Isravael Vamsaththaarutaiya Sakala Pollaatha Aruvaruppukalinimiththamum Aiyo! Entu Sol; Avarkal Pattayaththaalum Panjaththaalum KollaiNnoyaalum Viluvaarkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 6