தமிழ்

Ezekiel 6:6 in Tamil

எசேக்கியேல் 6:6
உங்கள் பலிபீடங்கள் நிர்மூலமும் பாழுமாகும்படிக்கும், உங்கள் நரகலான விக்கிரகங்கள் தகர்க்கப்பட்டு, ஓய்ந்து, உங்கள் சிலைகள் வெட்டுண்டு, உங்கள் கிரியைகள் குலைந்துபோகும்படிக்கும், உங்களுடைய சகல வாசஸ்தலங்களிலுமுள்ள பட்டணங்கள் நிர்மூலமும் உங்கள் மேடைகள் பாழுமாகும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 6:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

In all your dwellingplaces the cities shall be laid waste, and the high places shall be desolate; that your altars may be laid waste and made desolate, and your idols may be broken and cease, and your images may be cut down, and your works may be abolished.

American Standard Version (ASV)

In all your dwelling-places the cities shall be laid waste, and the high places shall be desolate; that your altars may be laid waste and made desolate, and your idols may be broken and cease, and your sun-images may be hewn down, and your works may be abolished.

Bible in Basic English (BBE)

In all your living-places the towns will become broken walls, and the high places made waste; so that your altars may be broken down and made waste, and your images broken and ended, and so that your sun-images may be cut down and your works rubbed out.

Darby English Bible (DBY)

In all your dwelling-places the cities shall be laid waste, and the high places shall be desolate; that your altars may be laid waste and made desolate, and your idols may be broken and cease, and your sun-images may be cut down, and your works may be abolished.

World English Bible (WEB)

In all your dwelling-places the cities shall be laid waste, and the high places shall be desolate; that your altars may be laid waste and made desolate, and your idols may be broken and cease, and your sun-images may be hewn down, and your works may be abolished.

Young’s Literal Translation (YLT)

In all your dwellings the cities are laid waste, And the high places are desolate, So that waste and desolate are your altars, And broken and ceased have your idols, And cut down have been your images, And blotted out have been your works.

எசேக்கியேல் 6:6 in English

ungal Palipeedangal Nirmoolamum Paalumaakumpatikkum, Ungal Narakalaana Vikkirakangal Thakarkkappattu, Oynthu, Ungal Silaikal Vettunndu, Ungal Kiriyaikal Kulainthupokumpatikkum, Ungalutaiya Sakala Vaasasthalangalilumulla Pattanangal Nirmoolamum Ungal Maetaikal Paalumaakum.


Read Full Chapter : Ezekiel 6