தமிழ்

Zechariah 13:2 in Tamil

சகரியா 13:2
அந்நாளிலே நான் விக்கிரகங்களின்பேரும் தேசத்திலிராதபடிக்கு அழிப்பேன்; அவைகள் இனி நினைக்கப்படுவதில்லை; தரிசனம் சொல்லுகிறவர்களையும் அசுத்த ஆவியையும் தேசத்திலிருந்து போய்விடவும் பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Zechariah 13:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered: and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land.

American Standard Version (ASV)

And it shall come to pass in that day, saith Jehovah of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered; and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land.

Bible in Basic English (BBE)

And it will come about on that day, says the Lord of armies, that I will have the names of the images cut off out of the land, and there will be no more memory of them: and I will send all the prophets and the unclean spirit away from the land.

Darby English Bible (DBY)

And it shall come to pass in that day, saith Jehovah of hosts, [that] I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered; and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land.

World English Bible (WEB)

It will come to pass in that day, says Yahweh of Hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they will no more be remembered; and also I will cause the prophets and the spirit of impurity to pass out of the land.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it hath come to pass, in that day, An affirmation of Jehovah of Hosts, I cut off the names of the idols from the land, And they are not remembered any more, And also the prophets and the spirit of uncleanness I cause to pass away from the land.

சகரியா 13:2 in English

annaalilae Naan Vikkirakangalinpaerum Thaesaththiliraathapatikku Alippaen; Avaikal Ini Ninaikkappaduvathillai; Tharisanam Sollukiravarkalaiyum Asuththa Aaviyaiyum Thaesaththilirunthu Poyvidavum Pannnuvaen Entu Senaikalin Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Zechariah 13