தமிழ்

Colossians 2:20 in Tamil

கொலோசேயர் 2:20
நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனேகூட உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு மரித்ததுண்டானால், இன்னும் உலக வழக்கத்தின்படி பிழைக்கிறவர்கள்போல,

Colossians 2:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,

American Standard Version (ASV)

If ye died with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, do ye subject yourselves to ordinances,

Bible in Basic English (BBE)

If you were made free, by your death with Christ, from the rules of the world, why do you put yourselves under the authority of orders

Darby English Bible (DBY)

If ye have died with Christ from the elements of the world, why as [if] alive in [the] world do ye subject yourselves to ordinances?

World English Bible (WEB)

If you died with Christ from the elements of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to ordinances,

Young’s Literal Translation (YLT)

If, then, ye did die with the Christ from the rudiments of the world, why, as living in the world, are ye subject to ordinances?

கொலோசேயர் 2:20 in English

neengal Kiristhuvudanaekooda Ulakaththin Valipaadukalukku Mariththathunndaanaal, Innum Ulaka Valakkaththinpati Pilaikkiravarkalpola,


Read Full Chapter : Colossians 2