தமிழ்

Luke 18:31 in Tamil

லூக்கா 18:31
பின்பு அவர் பன்னிருவரையும் தம்மிடத்தில் அழைத்து: இதோ, எருசலேமுக்குப் போகிறோம், மனுஷகுமாரனைக் குறித்துத் தீர்க்கதரிசிகளால் எழுதப்பட்டவைகளெல்லாம் நிறைவேறும்.

Luke 18:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of man shall be accomplished.

American Standard Version (ASV)

And he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all the things that are written through the prophets shall be accomplished unto the Son of man.

Bible in Basic English (BBE)

And he took with him the twelve and said to them, Now we are going up to Jerusalem, and all the things which were said by the prophets will be done to the Son of man.

Darby English Bible (DBY)

And he took the twelve to [him] and said to them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written of the Son of man by the prophets shall be accomplished;

World English Bible (WEB)

He took the twelve aside, and said to them, “Behold, we are going up to Jerusalem, and all the things that are written through the prophets concerning the Son of Man will be completed.

Young’s Literal Translation (YLT)

And having taken the twelve aside, he said unto them, `Lo, we go up to Jerusalem, and all things shall be completed — that have been written through the prophets — to the Son of Man,

லூக்கா 18:31 in English

pinpu Avar Panniruvaraiyum Thammidaththil Alaiththu: Itho, Erusalaemukkup Pokirom, Manushakumaaranaik Kuriththuth Theerkkatharisikalaal Eluthappattavaikalellaam Niraivaerum.


Read Full Chapter : Luke 18