தமிழ்

Ezekiel 24:7 in Tamil

எசேக்கியேல் 24:7
அவள் இரத்தம் அவள் நடுவிலிருக்கிறது; மண்ணிலே மறைந்து போகும்படி அதைத் தரையிலே ஊற்றாமல் கற்பாறையிலே ஊற்றிப்போட்டாள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 24:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

For her blood is in the midst of her; she set it upon the top of a rock; she poured it not upon the ground, to cover it with dust;

American Standard Version (ASV)

For her blood is in the midst of her; she set it upon the bare rock; she poured it not upon the ground, to cover it with dust.

Bible in Basic English (BBE)

For her blood is in her; she has put it on the open rock not draining it on to the earth so that it might be covered with dust;

Darby English Bible (DBY)

for her blood is in the midst of her; she set it upon the bare rock; she poured it not upon the ground, to cover it with dust.

World English Bible (WEB)

For her blood is in the midst of her; she set it on the bare rock; she didn’t pour it on the ground, to cover it with dust.

Young’s Literal Translation (YLT)

For her blood in her midst hath been, On a clear place of a rock she hath set it, She hath not poured it on the earth, To cover it over with dust.

எசேக்கியேல் 24:7 in English

aval Iraththam Aval Naduvilirukkirathu; Mannnnilae Marainthu Pokumpati Athaith Tharaiyilae Oottaாmal Karpaaraiyilae Oottippottal.


Read Full Chapter : Ezekiel 24