தமிழ்

Isaiah 26:21 in Tamil

ஏசாயா 26:21
இதோ, பூமியினுடைய குடிகளின் அக்கிரமத்தினிமித்தம் அவர்களை விசாரிக்கும்படி கர்த்தர் தம்முடைய ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டுவருவார்; பூமி தன் இரத்தப்பழிகளை வெளிப்படுத்தி, தன்னிடத்தில் கொலைசெய்யப்பட்டவர்களை இனி மூடாதிருக்கும்.

Isaiah 26:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

For, behold, the LORD cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity: the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain.

American Standard Version (ASV)

For, behold, Jehovah cometh forth out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity: the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain.

Bible in Basic English (BBE)

For the Lord is coming out of his place to send punishment on the people of the earth for their evil-doing: the earth will let the blood drained out on her be seen, and will keep her dead covered no longer.

Darby English Bible (DBY)

For behold, Jehovah cometh out of his place to visit the iniquity of the inhabitants of the earth upon them; and the earth shall disclose her blood, and shall no more cover her slain.

World English Bible (WEB)

For, behold, Yahweh comes forth out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity: the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain.

Young’s Literal Translation (YLT)

For, lo, Jehovah is coming out of His place, To charge the iniquity of the inhabitant of the earth upon him, And revealed hath the earth her blood, Nor doth she cover any more her slain!’

ஏசாயா 26:21 in English

itho, Poomiyinutaiya Kutikalin Akkiramaththinimiththam Avarkalai Visaarikkumpati Karththar Thammutaiya Sthaanaththilirunthu Purappattuvaruvaar; Poomi Than Iraththappalikalai Velippaduththi, Thannidaththil Kolaiseyyappattavarkalai Ini Moodaathirukkum.


Read Full Chapter : Isaiah 26