தமிழ்

Ezekiel 28:2 in Tamil

எசேக்கியேல் 28:2
மனுபுத்திரனே நீ தீருவின் அதிபதியை நோக்கி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், உன் இருதயம் மேட்டிமைகொண்டு: நான் தேவன், நான் சமுத்திரத்தின் நடுவே தேவாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறேனென்று நீ சொல்லி, உன் இருதயத்தை தேவனின் இருதயத்தைப்போல் ஆக்கினாலும், நீ மனுஷனேயல்லாமல் தேவனல்ல.

Ezekiel 28:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord GOD; Because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, in the midst of the seas; yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God:

American Standard Version (ASV)

Son of man, say unto the prince of Tyre, Thus saith the Lord Jehovah: Because thy heart is lifted up, and thou hast said, I am a god, I sit in the seat of God, in the midst of the seas; yet thou art man, and not God, though thou didst set thy heart as the heart of God;-

Bible in Basic English (BBE)

Son of man, say to the ruler of Tyre, This is what the Lord has said: Because your heart has been lifted up, and you have said, I am a god, I am seated on the seat of God in the heart of the seas; but you are man and not God, though you have made your heart as the heart of God:

Darby English Bible (DBY)

Son of man, say unto the prince of Tyre, Thus saith the Lord Jehovah: Because thy heart is lifted up, and thou hast said, I am a ùgod, I sit [in] the seat of God, in the heart of the seas, (and thou art a man, and not ùGod,) and thou settest thy heart as the heart of God:

World English Bible (WEB)

Son of man, tell the prince of Tyre, Thus says the Lord Yahweh: Because your heart is lifted up, and you have said, I am a god, I sit in the seat of God, in the midst of the seas; yet you are man, and not God, though you did set your heart as the heart of God;-

Young’s Literal Translation (YLT)

`Son of man, say to the leader of Tyre: Thus said the Lord Jehovah: Because thy heart hath been high, And thou dost say: A god I `am’, The habitation of God I have inhabited, In the heart of the seas, And thou `art’ man, and not God, And thou givest out thy heart as the heart of God,

எசேக்கியேல் 28:2 in English

manupuththiranae Nee Theeruvin Athipathiyai Nnokki Karththaraakiya Aanndavar Uraikkirathu Ennavental, Un Iruthayam Maettimaikonndu: Naan Thaevan, Naan Samuththiraththin Naduvae Thaevaasanaththil Veettirukkiraenentu Nee Solli, Un Iruthayaththai Thaevanin Iruthayaththaippol Aakkinaalum, Nee Manushanaeyallaamal Thaevanalla.


Read Full Chapter : Ezekiel 28