தமிழ்

2 Thessalonians 2:4 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 2:4
அவன் எதிர்த்துநிற்கிறவனாயும், தேவன் என்னப்படுவதெதுவோ, ஆராதிக்கப்படுவதெதுவோ, அவையெல்லாவற்றிற்கும் மேலாகத் தன்னை உயர்த்துகிறவனாயும், தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவன்போல உட்கார்ந்து, தன்னைத்தான் தேவனென்று காண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான்.

2 Thessalonians 2:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.

American Standard Version (ASV)

he that opposeth and exalteth himself against all that is called God or that is worshipped; so that he sitteth in the temple of God, setting himself forth as God.

Bible in Basic English (BBE)

Who puts himself against all authority, lifting himself up over all which is named God or is given worship; so that he takes his seat in the Temple of God, putting himself forward as God.

Darby English Bible (DBY)

who opposes and exalts himself on high against all called God, or object of veneration; so that he himself sits down in the temple of God, shewing himself that he is God.

World English Bible (WEB)

he who opposes and exalts himself against all that is called God or that is worshiped; so that he sits as God in the temple of God, setting himself up as God.

Young’s Literal Translation (YLT)

who is opposing and is raising himself up above all called God or worshipped, so that he in the sanctuary of God as God hath sat down, shewing himself off that he is God — `the day doth not come’.

2 தெசலோனிக்கேயர் 2:4 in English

avan Ethirththunirkiravanaayum, Thaevan Ennappaduvathethuvo, Aaraathikkappaduvathethuvo, Avaiyellaavattirkum Maelaakath Thannai Uyarththukiravanaayum, Thaevanutaiya Aalayaththil Thaevanpola Utkaarnthu, Thannaiththaan Thaevanentu Kaannpikkiravanaayum Iruppaan.


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 2