தமிழ்

Isaiah 22:13 in Tamil

ஏசாயா 22:13
நீங்களோ, சந்தோஷித்துக்களித்து, ஆடுமாடுகளை அடித்து, இறைச்சியைச் சாப்பிட்டு, திராட்சரசத்தைக் குடித்து: புசிப்போம் குடிப்போம், நாளைக்குச் சாவோம் என்று சொல்வீர்கள்.

Isaiah 22:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

And behold joy and gladness, slaying oxen, and killing sheep, eating flesh, and drinking wine: let us eat and drink; for to morrow we shall die.

American Standard Version (ASV)

and behold, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine: let us eat and drink, for to-morrow we shall die.

Bible in Basic English (BBE)

But in place of these there was joy and delight, oxen and sheep were being made ready for food, there was feasting and drinking: men said, Now is the time for food and wine, for tomorrow death comes.

Darby English Bible (DBY)

and behold joy and rejoicing, slaying oxen, and killing sheep, eating flesh, and drinking wine: — Let us eat and drink, for to-morrow we die.

World English Bible (WEB)

and behold, joy and gladness, killing oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine: let us eat and drink, for tomorrow we shall die.

Young’s Literal Translation (YLT)

And lo, joy and gladness, slaying of oxen, And slaughtering of sheep, Eating of flesh, and drinking of wine, Eat and drink, for to-morrow we die.

ஏசாயா 22:13 in English

neengalo, Santhoshiththukkaliththu, Aadumaadukalai Atiththu, Iraichchiyaich Saappittu, Thiraatcharasaththaik Kutiththu: Pusippom Kutippom, Naalaikkuch Saavom Entu Solveerkal.


Read Full Chapter : Isaiah 22