தமிழ்

Isaiah 5:12 in Tamil

ஏசாயா 5:12
அவர்கள் சுரமண்டலத்தையும், தம்புருவையும், மேளத்தையும், நாகசுரத்தையும், மதுபானத்தையும் வைத்து விருந்துகொண்டாடுகிறார்கள்; ஆனாலும் கர்த்தரின் கிரியையை நோக்குகிறதுமில்லை; அவர் கரத்தின் செய்கையைச் சிந்திக்கிறதுமில்லை.

Isaiah 5:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the harp, and the viol, the tabret, and pipe, and wine, are in their feasts: but they regard not the work of the LORD, neither consider the operation of his hands.

American Standard Version (ASV)

And the harp and the lute, the tabret and the pipe, and wine, are `in’ their feasts; but they regard not the work of Jehovah, neither have they considered the operation of his hands.

Bible in Basic English (BBE)

And corded instruments and wind-instruments and wine are in their feasts: but they give no thought to the work of the Lord, and they are not interested in what his hands are doing.

Darby English Bible (DBY)

And harp and lyre, tambour and flute, and wine are in their banquets; but they regard not the work of Jehovah, nor do they see the operation of his hands.

World English Bible (WEB)

The harp, lyre, tambourine, and flute, with wine, are at their feasts; But they don’t regard the work of Yahweh, Neither have they considered the operation of his hands.

Young’s Literal Translation (YLT)

And harp, and psaltery, tabret, and pipe, And wine, have been their banquets, And the work of Jehovah they behold not, Yea, the work of His hands they have not seen.

ஏசாயா 5:12 in English

avarkal Suramanndalaththaiyum, Thampuruvaiyum, Maelaththaiyum, Naakasuraththaiyum, Mathupaanaththaiyum Vaiththu Virunthukonndaadukiraarkal; Aanaalum Karththarin Kiriyaiyai Nnokkukirathumillai; Avar Karaththin Seykaiyaich Sinthikkirathumillai.


Read Full Chapter : Isaiah 5