தமிழ்

Isaiah 5:5 in Tamil

ஏசாயா 5:5
இப்போதும் நான் என் திராட்சத்தோட்டத்துக்குச் செய்வதை உங்களுக்கு அறிவிப்பேன்; அதின் வேலியை எடுத்துப்போடுவேன், அது மேய்ந்துபோடப்படும்; அதின் அடைப்பைத் தகர்ப்பேன், அது மிதியுண்டுபோம்.

Isaiah 5:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And now go to; I will tell you what I will do to my vineyard: I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up; and break down the wall thereof, and it shall be trodden down:

American Standard Version (ASV)

And now I will tell you what I will do to my vineyard: I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up; I will break down the wall thereof, and it shall be trodden down:

Bible in Basic English (BBE)

And now, this is what I will do to my vine-garden: I will take away the circle of thorns round it, and it will be burned up; its wall will be broken down and the beasts of the field will go through it;

Darby English Bible (DBY)

And now, let me tell you what I am about to do to my vineyard: I will take away its hedge, and it shall be eaten up; I will break down its wall, and it shall be trodden under foot;

World English Bible (WEB)

Now I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away its hedge, and it will be eaten up. I will break down its wall of it, and it will be trampled down.

Young’s Literal Translation (YLT)

And now, pray, let me cause you to know, That which I am doing to my vineyard, To turn aside its hedge, And it hath been for consumption, To break down its wall, And it hath been for a treading-place.

ஏசாயா 5:5 in English

ippothum Naan En Thiraatchaththottaththukkuch Seyvathai Ungalukku Arivippaen; Athin Vaeliyai Eduththuppoduvaen, Athu Maeynthupodappadum; Athin Ataippaith Thakarppaen, Athu Mithiyunndupom.


Read Full Chapter : Isaiah 5