தமிழ்

Jeremiah 1:2 in Tamil

எரேமியா 1:2
ஆமோனுடைய குமாரனாகிய யோசியா என்கிற யூதாவுடைய ராஜாவின் நாட்களில், அவன் அரசாண்ட பதின்மூன்றாம் வருஷத்தில் இவனுக்குக் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று.

Jeremiah 1:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

To whom the word of the LORD came in the days of Josiah the son of Amon king of Judah, in the thirteenth year of his reign.

American Standard Version (ASV)

to whom the word of Jehovah came in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah, in the thirteenth year of his reign.

Bible in Basic English (BBE)

To whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Amon, king of Judah, in the thirteenth year of his rule.

Darby English Bible (DBY)

to whom the word of Jehovah came in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah, in the thirteenth year of his reign;

World English Bible (WEB)

to whom the word of Yahweh came in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah, in the thirteenth year of his reign.

Young’s Literal Translation (YLT)

unto whom the word of Jehovah hath been in the days of Josiah son of Amon, king of Judah, in the thirteenth year of his reign,

எரேமியா 1:2 in English

aamonutaiya Kumaaranaakiya Yosiyaa Enkira Yoothaavutaiya Raajaavin Naatkalil, Avan Arasaannda Pathinmoontam Varushaththil Ivanukkuk Karththarutaiya Vaarththai Unndaayittu.


Read Full Chapter : Jeremiah 1