தமிழ்

Jeremiah 1:11 in Tamil

எரேமியா 1:11
பின்னும் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி, அவர்: எரேமியாவே, நீ என்னத்தைக் காண்கிறாய் என்று கேட்ட, வாதுமைமரத்தின் கிளையைக் காண்கிறேன் என்றேன்.


எரேமியா 1:11 in English

pinnum Karththarutaiya Vaarththai Enakku Unndaaki, Avar: Eraemiyaavae, Nee Ennaththaik Kaannkiraay Entu Kaetta, Vaathumaimaraththin Kilaiyaik Kaannkiraen Enten.


Read Full Chapter : Jeremiah 1