தமிழ்

Jeremiah 1:13 in Tamil

எரேமியா 1:13
கர்த்தருடைய வார்த்தை இரண்டாந்தரம் எனக்கு உண்டாகி, அவர் நீ காண்கிறது என்ன என்று கேட்டார்; பொங்குகிற பானையைக் காண்கிறேன், அதின் வாய் வடக்கேயிருந்து நோக்குகிறது என்றேன்.


எரேமியா 1:13 in English

karththarutaiya Vaarththai Iranndaantharam Enakku Unndaaki, Avar Nee Kaannkirathu Enna Entu Kaettar; Pongukira Paanaiyaik Kaannkiraen, Athin Vaay Vadakkaeyirunthu Nnokkukirathu Enten.


Read Full Chapter : Jeremiah 1