தமிழ்

Hosea 8:1 in Tamil

ஓசியா 8:1
உன் வாயிலே எக்காளத்தை வை; அவர்கள் என் உடன்படிக்கையை மீறி, என் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு விரோதமாகத் துரோகம்பண்ணினபடியால் கர்த்தருடைய வீட்டின்மேல் சத்துரு கழுகைப்போல் பறந்துவருகிறான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hosea 8:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Set the trumpet to thy mouth. He shall come as an eagle against the house of the LORD, because they have transgressed my covenant, and trespassed against my law.

American Standard Version (ASV)

`Set’ the trumpet to thy mouth. As an eagle `he cometh’ against the house of Jehovah, because they have transgressed my covenant, and trespassed against my law.

Bible in Basic English (BBE)

Put the horn to your mouth. He comes like an eagle against the house of the Lord; because they have gone against my agreement, they have not kept my law.

Darby English Bible (DBY)

Set the trumpet to thy mouth. [He cometh] as an eagle against the house of Jehovah, because they have transgressed my covenant, and rebelled against my law.

World English Bible (WEB)

“Put the trumpet to your lips! Something like an eagle is over Yahweh’s house, Because they have broken my covenant, And rebelled against my law.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Unto thy mouth — a trumpet, As an eagle against the house of Jehovah, Because they transgressed My covenant, And against My law they have rebelled.

ஓசியா 8:1 in English

un Vaayilae Ekkaalaththai Vai; Avarkal En Udanpatikkaiyai Meeri, En Niyaayappiramaanaththukku Virothamaakath Thurokampannnninapatiyaal Karththarutaiya Veettinmael Saththuru Kalukaippol Paranthuvarukiraan.


Read Full Chapter : Hosea 8