தமிழ்

Habakkuk 1:8 in Tamil

ஆபகூக் 1:8
அவர்களுடைய குதிரைகள் சிவிங்கிகளிலும் வேகமும், சாயங்காலத்தில் திரிகிற ஓநாய்களிலும் தீவிரமுமாயிருக்கும்; அவர்களுடைய குதிரைவீரர் பரவுவார்கள்; அவர்களுடைய குதிரைவீரர் தூரத்திலிருந்து வருவார்கள்; இரைக்குத் தீவிரிக்கிற கழுகுகளைப்போல் பறந்துவருவார்கள்.

Habakkuk 1:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Their horses also are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves: and their horsemen shall spread themselves, and their horsemen shall come from far; they shall fly as the eagle that hasteth to eat.

American Standard Version (ASV)

Their horses also are swifter than leopards, and are more fierce than the evening wolves; and their horsemen press proudly on: yea, their horsemen come from far; they fly as an eagle that hasteth to devour.

Bible in Basic English (BBE)

And their horses are quicker than leopards and their horsemen more cruel than evening wolves; they come from far away, like an eagle in flight rushing on its food.

Darby English Bible (DBY)

And their horses are swifter than the leopards, and are more agile than the evening wolves; and their horsemen prance proudly, and their horsemen come from afar: they fly as an eagle that hasteth to devour.

World English Bible (WEB)

Their horses also are swifter than leopards, and are more fierce than the evening wolves. Their horsemen press proudly on. Yes, their horsemen come from afar. They fly as an eagle that hurries to devour.

Young’s Literal Translation (YLT)

Swifter than leopards have been its horses, And sharper than evening wolves, And increased have its horsemen, Even its horsemen from afar come in, They fly as an eagle, hasting to consume.

ஆபகூக் 1:8 in English

avarkalutaiya Kuthiraikal Sivingikalilum Vaekamum, Saayangaalaththil Thirikira Onaaykalilum Theeviramumaayirukkum; Avarkalutaiya Kuthiraiveerar Paravuvaarkal; Avarkalutaiya Kuthiraiveerar Thooraththilirunthu Varuvaarkal; Iraikkuth Theevirikkira Kalukukalaippol Paranthuvaruvaarkal.


Read Full Chapter : Habakkuk 1